Skip to content
Header - Entec Voortstuwers

Aerostrip®

Image is not available

Het homogeniseren en in beweging houden van vloeistoffen met een laag energieverbruik!

Het homogeniseren en in beweging houden van vloeistoffen met een laag energieverbruik!

Betrouwbare producten van onze partner AquaConsult, aangeboden door Entec Holland.

Header - Entec Voortstuwers
Shadow
Waarom Aerostrip®?

De Aerostrip is na 25 jaar onderzoek geoptimaliseerd tot wat het nu is. Door het PUR (polyurethaan) membraan wordt de levensduur van uw beluchtingssysteem tot maximaal 20 jaar verlengd met een gemiddelde van 15 jaar!

De extra kleine openingen in het membraan zorgen ervoor dat er zeer kleine luchtbellen in de tank gebracht worden. Hoe kleiner de bel, hoe groter het oppervlakte vanwaar de zuurstof afgedragen kan worden aan het slib in het proces en hoe kleiner de stijgsnelheid.

Daarbij komt dat de diffuser direct op de grond gemonteerd wordt waardoor er een extra 20 tot 23cm aan stijghoogte wordt ‘’toegevoegd’’ ten opzichte van conventionele beluchtingselementen.

Kortom, de Aerostrip diffuser is in bijna alle gevallen de meeste efficiënte manier van beluchting voor uw proces.

Properties
Aerostrip®
Disc diffuser
Plate diffuser
<0,21m²
Tube diffuser
Direct assembly possible on the reactor floor?
Air flow <25 Nm³/h per m²
Air flow >60 Nm³/h per m²
Bottom coverage <15%
Bottem coverage >30%
Membrane plasticizer free?
✗ or ✓
✗ or ✓
Membrane life time up to 20 years
Assembly and service feasible through 1 person?
Easy and short assembly?
High and operational safety
Aerostrip_Immersion2
Betere Efficiëntie & Immersion Depth

De extra kleine openingen in het membraan zorgen ervoor dat er zeer kleine luchtbellen in de tank gebracht worden. Hoe kleiner de bel, hoe groter het oppervlakte vanwaar de zuurstof afgedragen kan worden aan het proces en hoe langzamer de bel stijgt (positief voor de retentie tijd van de luchtbel).

Zowel de Type Q als de Type T Aerostrips worden direct op de bodem van de tank gemonteerd. Dit in tegenstelling tot de conventionele beluchtingssystemen waar, vanwege de benodigde montage op leidingwerk, ervan uitgegaan wordt dat de bellen vanaf ca. 25cm boven de bodem worden ingebracht. Voor de Aerostrips geldt een afstand van ca. 5 cm voor de type Q beluchter en va. 2 cm voor de Type T beluchter. Dit betekent dus dat de stijghoogte van de bellen bij de Aerostrip al 20-23cm meer is dan vergelijkbare systemen!

Proces Bubbels & Efficiëntie

De membranen van de Aerostrip worden allen voorzien van zeer kleine perforaties, waardoor de stijgsnelheid van de kleine bellen lager ligt dan bij vergelijkbare systemen. 

Bij een gelijk volume lucht dat ingebracht wordt, zal het systeem met de kleinste bellen het grootste gezamenlijke oppervlakte bieden vanwaar de zuurstof overgedragen wordt aan het proces. Alleen dit gegeven zorgt er al voor dat efficiency waardes een stuk voordeliger uitvallen voor de Aerostrips als je het vergelijkt met andere systemen. Buiten dat zorgt een kleinere bel voor een langzamere stijging, en dus een langere retentietijd. Dit alles maakt dat de Aerostrip in bijna alle situaties de meest efficiënte oplossing kan bieden!

Aerostrip_Efficientie
AEROSTRIP® – UW KEUZE! GEMAKKELIJK & MILIEUBEWUST

Voor het AEROSTRIP®-membraan wordt uitsluitend geëxtrudeerd polyurethaan gebruikt.

For the AEROSTRIP® membrane extruded polyurethane is used exclusively. In tegenstelling tot EPDM bevat het geen vulstoffen of weekmakers. Waar membranen uit zwart rubber doorgaans hun elasticiteit verliezen – waardoor de efficiëntie van het systeem afneemt – blijven de membraaneigenschappen van polyurethaan dankzij hun samenstelling onveranderd.

Dit feit wordt aangetoond door een levensduur van maximaal 15 jaar, in sommige gevallen zelfs tot 20 jaar.

AEROSTRIP® – VOOR DE BESTE EFFICIËNTIE

Materiaal van topkwaliteit, beproefd ontwerp, op onderzoek gebaseerde techniek – dit alles combineert zich in de AEROSTRIP®-diffuser met fijne bellen en creëert een product met hoge efficiëntie.

Dankzij het lage profiel kunnen de extreem duurzame membranen rechtstreeks op de bodem van een beluchte tank worden geïnstalleerd, wat resulteert in een onverslaanbare volledige inblaasdiepte. Het productontwerp biedt een modulaire en flexibele oplossing, leidend tot een oppervlak met een hoog rendement dat speciaal is bedoeld voor beluchting, onafhankelijk van de geometrie en afmetingen van de tanks.
Tijdens bedrijf wordt de hoogst mogelijke veiligheid gegarandeerd bij het toevoeren van lucht aan in kleine groepen opgestelde roosters. De modules met AEROSTRIP ® zijn ideaal voor deze toepassingen

AEROSTRIP® IN DE PRAKTIJK

KUNSTSTOF of ROESTVRIJ STALEN BEHUIZING

Het AEROSTRIP®-fijnblaasrooster kan worden vervaardigd met een behuizing van kunststof of roestvrij staal. Deze hoogwaardige materialen garanderen weerstand tegen alle stoffen genoemd in de Duitse technische aanbeveling DWA-M 115-2, zoals geaccepteerd in de biologische fase van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Energiebesparing

Met de economische factoren in het achterhoofd, creëert het vermogen tot energiebesparing een mogelijkheid voor rendement op de investering (ROI: Return of Investment) binnen twee tot vijf jaar.

Duurzaamheid

The product quality is confirmed through permanent in-house testing of all components against stress, fatigue, temperature, tolerances, tensile forces, and situations met in real life, during operation in the plant. Preventive maintenance and service every five years will keep the efficiency levels inside the designed ranges. Replacing the membranes after the expected lifespan may double the life of the diffuser system with AEROSTRIP ®.

De productkwaliteit wordt bewezen door middel van permanente interne tests van alle componenten op spanning, vermoeidheid, temperatuur, toleranties, trekkrachten en situaties die zich in het echte leven voordoen tijdens het gebruik in de fabriek. Preventief onderhoud en service om de vijf jaar zorgen ervoor dat de efficiëntieniveaus binnen de ontworpen grenzen blijven. Het vervangen van de membranen na de verwachte levensduur kan de levensduur van het diffusersysteem met AEROSTRIP® verdubbelen.

Gemak van het onderhoud

On demand AEROSTRIP® fine bubble diffusers may be mounted straight to the floor, avoiding sedimentation of suspended solids and creation of dead spots underneath the diffusers.
The 0.6 mm thickness of membrane does not allow “any room” for deposits inside pores.

Op aanvraag kunnen AEROSTRIP®-fijnblaasroosters rechtstreeks op de vloer worden gemonteerd, waardoor sedimentatie van zwevende deeltjes en het ontstaan van dode plekken onder de roosters worden vermeden.
De membraandikte van 0,6 mm laat geen ruimte over voor afzettingen in de poriën.

AEROSTRIP ® DESIGN-TOOL op verzoek

Op aanvraag is een betrouwbaar hulpmiddel voor het ontwerp en de dimensionering van het beluchtingssysteem verkrijgbaar, inclusief procesgarantie voor zuurstofoverdracht.