Skip to content
Header - Geurbestrijding
Geurbestrijding door Entec Holland
Image is not available

Voor de geurbestrijding in uw riool, zuiveringsinstallatie, fabriek of raffinaderij, voor de papierindustrie of wanneer u werkt met biogassen:

Wij hebben de oplossing voor u!
Aan de hand van uw specifieke situatie stellen onze specialisten de best passende oplossing samen.

Header - Geurbestrijding
Shadow

Er zijn diverse mogelijkheden om geur te behandelen c.q. te bestrijden, afhankelijk van de opdracht, wensen en problemen en de sector van de klant. Aan de hand van uw specifieke situatie stellen onze specialisten de best passende oplossing samen. Deze bestaat vaak uit geurfilters gevuld met geurfiltermedia, UV- en ionisatie apparatuur en/ of een combinatie hiervan. Daarnaast ontwerpen wij ook oplossing op maat voor bijzondere situaties.

Geurbestrijding met Entec geurfilters en filtermedia

Voor de geurbestrijding in uw riool, zuiveringsinstallatie, fabriek of raffinaderij, voor de papierindustrie of wanneer u werkt met biogassen: Wij hebben de oplossing voor u! Het Entec geurfilter, zoals de HC-70, in combinatie met onze geurfiltermedia PAARS®, ZWART® en MIX® neutraliseert veel schadelijke stoffen. De behuizing van onze geurfilters zijn van dusdanig hoge kwaliteit dat wij levenslange garantie geven op ontwerp- en constructie fouten.

ENTEC® Geurfilters

Klik hier voor de ENTEC® geurfilters

ENTEC® Filtermedia

Klik hier voor de ENTEC® filtermedia

24/7 Contact

Neem contact met ons op.
Geurbestrijding met Entec UV-C en Ionisatie

De binnenruimte is in deze tijd de meest voorkomende verblijfplaats voor mens en machine. Om deze reden is het belangrijk om gezonde lucht in de binnenruimte te hebben. Hiervoor heeft Entec Holland diverse oplossingen beschikbaar. UV en Ionisatie helpen in de strijd tegen geur- en stankoverlast. Uw producten moeten hun kwaliteit behouden terwijl de luchtvervuiling in de ruimte wordt beheerst. Wij verzorgen Ionisatieapparatuur en leveren UV-lampen om micro-organismen en luchtvervuiling tegen te gaan. Zo kunt u zonder stankoverlast veilig aan het werk.

UV-C

Van UV-C straling is het bekend dat het een hoge werkzaamheid heeft tegen micro-organismen en stinkende chemische verbindingen. De techniek is bewezen voor luchtdesinfectie. De UV-C apparatuur van Entec Holland staat bijvoorbeeld in de keukens van professionele horecagelegenheden, ziekenhuizen en in grote concerns. De geurbestrijding wordt versterkt met behulp van Ozon (O3) wat opgewekt kan worden met de speciale Entec UV-C apparatuur.

Bacteriën worden snel uitgeschakeld door de apparatuur en daarom is de apparatuur zeer geschikt voor bijvoorbeeld levensmiddelenbedrijven. Het is mogelijk om levensmiddelen vlak voor het inpakken kort te bestralen met UV-C. De apparatuur heeft geen oneindige levensduur. Controle en onderhoud van de apparatuur is nodig en wordt door Entec op specialistische wijze verzorgd.

Ionisatie

Bij Ionisatie worden zuurstof moleculen geactiveerd in de omringende lucht om op een veilige manier negatieve en positief geladen ionen te creëren. De Ionisators van Entec Holland werken exact volgens dit principe: schadelijke stofdeeltjes worden verminderd en de lucht binnen wordt schoner en gezonder. Voor geurbestrijding met ionisators zijn er geen geurfilterkorrels nodig.

Negatieve ionen trekken de schadelijke stofdeeltjes aan en kunnen er zo voor zorgen dat moeilijkheden met ademhalen worden voorkomen. Onze ionisators werken in stedelijke- en, industriële omgevingen en kunnen ook gebruikt worden in woningen aan drukke snelwegen. Schadelijke gassen als zwaveldioxide (SO2), formaldehyde (CH2O) en verschillende vormen van koolwaterstof worden hiermee geneutraliseerd. Tevens worden bacteriën, tabaksrook, schimmels en pollen hiermee bestreden. Zo wordt de lucht om u heen een stuk schoner en leefbaarder.

 

ENTEC® UV-C

Klik hier voor ENTEC® UV-C

ENTEC® Plasma / Ionisatie

Klik hier voor ENTEC® Plasma / Ionisatie

24/7 Contact

Neem contact met ons op